Friday, July 12, 2024
BrandTesla

Tesla

เทสลา ลดราคาซอฟต์แวร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบเหลือ $8,000 จาก $12,000

เทสลาได้ลดราคาซอฟต์แวร์ "Full Self-Driving" (FSD) อีกครั้ง เหลือ $8,000 จากราคาเดิม $12,000 ในสหรัฐอเมริกา การลดราคานี้เกิดขึ้นหลังจากมีการปรับขึ้นราคา FSD หลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา การลดราคาครั้งนี้ทำให้ FSD...

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ