Friday, July 12, 2024
Learningรถยนต์ไร้คนขับสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ยังไง

รถยนต์ไร้คนขับสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ยังไง

Share

ติดตามเราทาง Social Media

รถยนต์ไร้คนขับสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้โดยใช้เทคโนโลยีหลักๆ 3 ประการ ได้แก่

  1. ระบบเซ็นเซอร์ ทำหน้าที่รับข้อมูลสภาพแวดล้อมรอบตัวรถ เช่น กล้องถ่ายภาพ เรดาร์ เลเซอร์ เป็นต้น
  2. ระบบประมวลผล ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากระบบเซ็นเซอร์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
  3. ระบบควบคุม ทำหน้าที่สั่งการการเคลื่อนไหวของรถ เช่น ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบเร่งความเร็ว เป็นต้น

การทำงานของรถยนต์ไร้คนขับสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

  1. รับข้อมูล รถยนต์ไร้คนขับจะรับข้อมูลสภาพแวดล้อมรอบตัวรถจากระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้จะประกอบไปด้วยภาพ เสียง ระยะทาง ความเร็ว ฯลฯ
  2. ประมวลผลข้อมูล ระบบประมวลผลจะนำข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ กระบวนการนี้เปรียบเสมือนการ “อ่าน” สภาพแวดล้อมรอบตัวรถ
  3. ตัดสินใจ ระบบประมวลผลจะตัดสินใจว่ารถควรทำอย่างไรในสถานการณ์นั้นๆ เช่น เบรก เร่งความเร็ว เปลี่ยนเลน ฯลฯ
  4. สั่งการ ระบบควบคุมจะนำคำสั่งจากระบบประมวลผลไปสั่งการการเคลื่อนไหวของรถ

ตัวอย่างการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ

  • ระบบเซ็นเซอร์เปรียบเสมือนตาและหูของคน
  • ระบบประมวลผลเปรียบเสมือนสมองของคน
  • ระบบควบคุมเปรียบเสมือนมือและเท้าของคน

รถยนต์ไร้คนขับในปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์แบบ ยังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นจึงควรมีมาตรการความปลอดภัยต่างๆ รองรับ เช่น ระบบตรวจสอบความปลอดภัย ระบบสำรองฉุกเฉิน ฯลฯ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

เรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

เรื่องในหมวดเดียวกัน